Kort na Carnaval ben ik Yf gaan halen in de buurt van Amsterdam. Voor de organen kreeg ik haar oudere (en intussen overleden) zus erbij.
Omdat ik nog geen stallingsruimte had ben ik meteen gaan demonteren.